INFO

Občerstviť sa bude možné v bufete priamo v priestoroch Domu kultúry ŽSR Zvolen

Bufet

 

PRAVIDLÁ

Ďakujeme, že rešpektujete tieto jednoduché pravidlá. Prečítajte si ich prosím pred návštevou festivalu, budeme striktne vyžadovať ich dodržiavanie!

 

Je zakázané:

- akýmkoľvek spôsobom zaznamenávať dianie na festivale. Nie je dovolené fotografovanie, natáčanie kamerou či telefónom, zaznamenávanie zvuku a pod. Budú tam profesionáli a zástupcovia médií, ktorí sa postarajú o kvalitný záznam, ktorý ZADARMO sprístupníme na stránkach CEZ OKNO. Tento záznam bude autorizovaný a nedôjde tak k porušeniu autorských práv. Ďakujeme za porozumenie
- 27. 6. 2020 v priestoroch Domu kultúry ŽSR Zvolen propagovať iné podujatie, či služby, alebo osoby. Nie je dovolené rozdávanie letákov, či oslovovanie návštevníkov festivalu s ponukami a pozvánkami, ktoré nie sú súčasťou nášho podujatia Zvolenský SLNOVRAT. Záujemcovia o propagáciu svojich služieb alebo akcií, hláste sa prosím na adrese: sypkysvetla@cez-okno.net, dohodneme bližšie podmienky. Prihlásení vystavovatelia a predajcovia môžu propagovať voľne na svojich stolíkoch podľa vlastného uváženia, pokiaľ to nebude v rozpore so zákonmi SR
- požívanie omamných látok či nestriedme požívanie alkoholických nápojov v priestoroch Domu kultúry ŽSR Zvolen
- rušiť priebeh festivalu nevhodným chovaním a nerešpektovaním pokynov organizátorov
 
Odporúčame vypnúť mobilné telefóny, alebo je nutné nastaviť ich na tichý režim

 

Návštevníci podujatia Zvolenský SLNOVRAT organizovaného portálom CEZ OKNO berú na vedomie, že v rámci podujatí sa môžu vyhotovovať obrazové a zvukovo-obrazové záznamy TV CEZ OKNO, na ktorých môžu byť zachytení a tieto záznamy môžu byť verejne použité za účelom informovania. V prípade, že návštevník nesúhlasí s takýmto použitím záznamov, nech nás kontaktuje na: redakcia@cez-okno.net